Tüm Vücut Hipertermi olası etki mekanizmaları

2. Tüm Vücut Hipertermi olası etki mekanizmaları

Kategori Etki mekanizması
Tümör hücresi apopitozu Isının neden olduğu hücresel stres ve hasara bağlı malign (kötü huylu) hücrelerin apopitoza (programlı hücre ölümü) gitmesi

DNA replikasyonunun yavaşlaması

Tümör dokusunun mikroçevresi ile etkileşimi Kanserli dokuda hipoksi (oksijen azlığı) ve asidik bir ortam mevcuttur. Bu durum kanserli dokuya kemoterapi ilaçlarının ve radyoterapinin etki etmesini zorlaştırır.

Isı artışı ile tümör kanlanması artar ve dolayısı ile hipoksi ve asidik ortam azalır.

İmmünojenik etkiler Isı şok proteinlerinin üretimi artar; bu da natural-killer olarak bilinen bağışıklık hücrelerinin aktivitesini artırır

Isı ile tümöre özgü antijen üretimi ve bu antijenlerin hücre dışına çıkışı artar. Böylelikle kanserin bağışıklık sistemi tarafından tanınması kolaylaşır.

Kemoterapi ve radyoterapiye karşı duyarlılığın artması Kanser ilaçları ile sinerjistik etki

Malign hücrelerin kemoterapiye olan direncinin azaltılması

Daha düşük dozlarda kemoterapi ve radyoterapi uygulamaya olanak vermesi

Kaynak: Dewei Jia & Jing Liu. Current devices for high-performance whole-body hyperthermia therapy. Expert Review of Medical Device. http://dx.doi.org/10.1586/erd.10.13. 09 Jan 2014.