Baş ve boyun kanserlerinin tedavisinde Hipertermi ve Radyoterapi

Baş ve boyun Viagra 100 mg pills kanserlerinin tedavisinde hipertermi ile birlikte uygulanan radyoterapinin, tek başına radyoterapi ile karşılaştırıldığı kapsamlı bir gözden geçirme ve meta-analiz çalışması.

Meta-analiz kelime anlamı açısından incelendiğinde “analizlerin toplanması” anlamına gelmektedir. Farklı çalışmalardan elde edilen sonuçların birleştirilerek daha genel bir sonuç elde edilmesi için yapılan analiz anlamına geldiği gibi bir çalışmaya ait sonuçların tekrar analiz edilmesi anlamına da gelmektedir. Bu kapsamlı meta-analiz çalışması, baş ve boyun kanserlerinde hiperterminin etkinliği için daha önce yapılmış çalışmaları derleyip, tekrar analiz edip, daha genel bir sonuca varmıştır.

Baş ve boyun kanserleri; dudaklar, yanakların iç kısmı, diş eti, damak, dil, ağız tabanı, yutak (farinks), burun delikleri derisi ve burun döşemesi kanserlerini, gırtlak (larinks) kanserini, tükürük bezleri kanserlerini kapsar.

6 farklı çalışmadan 451 hastanın verileri meta-analize dahil edilmiştir. Çalışmanın hedefi (sonlanım noktası) tedaviye tam yanıt (complete response) olarak belirlenmiş.

Baş boyun kanserlerinde hipertermi ile birlikte radyoterapi metaanaliz çalışması

Sadece radyoterapi ile tam yanıt oranı ortalama %39 olarak bulunurken, hipertermi ile birlikte radyoterapi (termo-radyoterapi) uygulandığında bu oran %62 olarak bulunmuş.

Her iki grupta tedaviye bağlı yan etki oranları benzer bulunmuş.

Sonuç olarak, baş ve boyun kanserleri tedavisi için radyoterapi, hipertermi ile birlikte uygulandığında, tedavi başarısının en önemli göstergelerinden biri olan tam yanıt oranının yaklaşık %25 artırmaktadır ve bunu da ek yan etkiye sebep olmadan yapabilmektedir. Bu nedenle baş ve boyun kanserlerinin tedavisine hiperterminin entegre edilmesi yüksek kanıt düzeyine (level 1 evidence) sahip bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kaynak:

Datta NR, Rogers S, Ordóñez SG, Puric E, Bodis S.

Hyperthermia and radiotherapy in the management of head and neck cancers: A systematic review and meta-analysis.

Int J Hyperthermia. 2016;32(1):31-40. doi: 10.3109/02656736.2015.1099746. Epub 2015 Nov 16.

Meme kanseri tedavisinde hipertermi

Onkolojinin saygın dergilerinden International Journal of Radiation Oncology’de 2015 yılında yayımlanan bu değerli çalışma, bölgesel olarak tekrarlayan meme kanseri tedavisinde hiperterminin etkinliğini göstermekte.

Bu kapsamlı sistematik değerlendirme (a systematic review and meta-analysis) için 34 çalışma incelenmiş. Daha önce tedavi görmüş, fakat kanseri bölgesel olarak tekrarlayan toplamda 2110 meme kanserli hastanın verileri değerlendirilmiş.

Hastaların bir kısmına Hipertermi (HT) ile birlikte Radyoterapi (RT) veya Kemoterapi (KT) uygulanırken; diğer gruplara sadece RT veya KT uygulanmış. Çalışmada amaç “tam yanıt (complete response)” oranlarını değerlendirmek olarak belirlenmiş.

Hastalara ortanca olarak 7 seans HT, ortalama 42.5 santigrad derece ısı ile uygulanmış.

Lokal olarak yineleyen meme kanseri tedavisinde hipertermi eşzamanlı radyoterapi

Onkolojinin saygın dergilerinden International Journal of Radiation Oncology’de 2015 yılında yayımlanan bu bilimsel çalışma, hiperterminin meme kanserindeki etkinliğini göstermekte.

HT eşzamanlı RT uygulananlarda tedaviye tam yanıt oranı %60,2 olarak bulunurken, sadece RT uygulananlarda bu oran %38,1 olarak bulunmuştur.

HT + RT uygulanan grupta tedaviye bağlı yan etkiler de kabul edilebilir düzeyde (%5,2 -%14,4) bulunmuş.

Sonuç olarak bölgesel olarak tekrarlayan meme kanseri tedavisi için termo-radyoterapi (HT+RT), tek başına radyoterapiye kıyasla tam yanıt oranını %22 artırmaktadır ve bunu da az oranda bir yan etki ile sağlamaktadır. Hatta bu olumlu etkisi daha önce RT uygulanmış hastalarda bile görülmektedir. Bu nedenle bölgesel olarak tekrarlayan meme kanseri için termo-radyoterapi iyi bir palyatif tedavi seçeneğidir.

Kaynak

Niloy R. Datta, MD, Emsad Puric, MD, Dirk Klingbiel, PhD
Hyperthermia and Radiation Therapy in Locoregional Recurrent Breast Cancers: A Systematic Review and Meta-analysis.
Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2016 Apr 1;94(5):1073-87. doi: 10.1016/j.ijrobp.2015.12.361. Epub 2015 Dec 21.

Sarkom tedavisinde bölgesel hipertermi ile yaşam süreleri iki kat arttı

Yüksek riskli sarkomların neoadjuvan (ameliyat öncesi küçültücü) tedavisine lokal (bölgesel = rejyonel) hipertermi eklendiğinde yaşam sürelerinin yaklaşık 2 kat artığını gösteren EORTC çalışmasının sonuçları, 2015 ESMO toplantısında sunuldu

Dünyanın en önemli kanser kongrelerinden biri olan Avrupa Kanser Kongresi’nde geçtiğimiz yıl (ECC 2015), dikkat çekici bir çalışmanın uzun dönem sonuçları sunuldu.

Bu faz-3 klinik çalışmaya tümörü bölgesel olarak ilerlemiş yüksek-riskli yumuşak doku sarkomlu 329 hasta alındı ve bu hastalar yaklaşık 10 yıl takip edildi. Tüm hastaların tümörleri asgari 5 cm boyutta ve patolojik gradları 2 veya 3 idi.

Hastalar 2 kola ayrıldı; bir gruba sadece neoadjuvan (ameliyat öncesi küçültücü) kemoterapi (NAK) uygulanırken, diğer gruba NAK ile birlikte rejyonel hipertermi (RHT) uygulandı.

Çalışmanın geçen yıl yayımlanan uzun dönem sonuçlarına göre; sadece NAK uygulanan grupta genel ortanca sağkalım 6,2 yıl olarak bulunurken, NAK ile birlikte RHT uygulanan grubun genel ortanca sağkalımı 15,4 yıl olarak bulunmuştur.

Daha önce, 2010 yılında saygın tıp dergisi Lancet Oncology’de bu çalışmanın erken dönem olumlu sonuçları Prof. Issels ve arkadaşları tarafından yayımlanmış ve uzun dönem sonuçları büyük bir merak ve umutla beklenmeye başlanmıştı.

prof issels et al lancet oncology sarcoma

Kemoterapiye hipertermi eklendiğinde, tedavi daha etkili olmakta. Hipertermi kanser hücrelerini kemoterapiye daha hassas hale getirmekte ve kanser hücrelerinin bağışıklık sistemi tarafından görülmelerini kolaylaştırmakta.

Sonuç olarak bu çalışmanın bulguları, bölgesel olarak ilerlemiş yüksek-riskli sarkomların neoadjuvan tedavisine rejyonel (lokal) hipertermiyi eklemeyi güçlü bir şekilde önermektedir. Çalışmanın yazarları hiperterminin bu olumlu etkisinin, ısı-şok proteinleri ilişkili immün etkilere (heat shock related immune effects) bağlı olabileceğini belirtmişlerdir.

Kaynak:

13LBA Improved overall survival by adding regional hyperthermia to neoadjuvant chemotherapy in patients with localized high-risk soft tissue sarcoma (HR-STS): Long-term outcomes of the EORTC 62961/ESHO randomized phase III study.

Kanserde bölgesel hipertermi üzerine son bilimsel çalışmalar

Bölgesel (lokal) hipertermi yöntemi ultrasonik dalga, mikrodalga, radyo frekans, endogenetik alan ve termal perfüzyon gibi hipertermi teknolojileri ile gerçekleştirilir.

Lokal hipertermi tümör dokularının ısı yükselme sınıflandırmalarına göre üç türde gruplandırılabilir:

1- Termoterapi: Isı uzun süreli olarak 42°C–46°C’ye kadar yükseltilerek tümör dokularında hücreye verilen zararın geri dönülemez şekilde oluşması sağlanır. Bu genellikle yardımcı tedavi olarak kullanılır. Devamını Oku